Openingsuren

Opvang is mogelijk tussen  07.00 tot 18.00. En dit in samenspraak.

  • Het kinderdagverblijf bespreekt met de ouders een opvangplan. Afwijken van dit plan, kan enkel in overleg en als de bezetting het toelaat. 
  •  De sluitingsdagen voor het hele jaar worden weergegeven onder verlofdagen .