Omdat kwaliteit voor ons heel belangrijk is , willen we vanaf 2023  ons team uitbreiden met 2 medewerkers: Mylan heeft reeds geruime tijd stage bij ons gedaan en gaat het komende jaar nog een bijkomende opleiding begeleider in de kinderopvang volgen. Hij blijft gelijktijdig deeltijds bij ons werken. Vanaf maart komt ook Kirsten ons team vervoegen. Door de komst van hen beiden willen we enerzijds de draagkracht van Ilse en Marc verhogen en anderzijds het aantal kindjes per begeleider doen dalen ( kindratio). 

Wij gaan verhuizen ! 

Vanaf maandag 4 januari 2021 zijn we te vinden op Stokkemerbaan 60.